> Hálózati problémák > Nem lehet csatlakozni a hálózathoz
5510-00C

Nem lehet csatlakozni a hálózathoz

A probléma egyik oka az lehet, hogy helytelen portok vagy IP-cím-beállítások vannak kiválasztva. Ellenőrizze a következőket.
Ezenkívül az alábbiakat is ellenőrizze.

A megfelelő portok vannak kiválasztva?

Ellenőrizze a port beállításait.
Ha nincs megfelelő port, a nyomtató illesztőprogramjával hozza létre azt.

Az IP-cím megfelelően van-e beállítva?

Annak ellenőrzése érdekében, hogy az IP-cím megfelelően van-e beállítva, végezze el a kapcsolat tesztelését.
DHCP környezetben a rendszer automatikusan kéri le az IP-címet. Ellenőrizze, hogy az aktuális IP-cím helyesen van-e beállítva. Ha az IP-cím nem megfelelően van beállítva, ellenőrizze, hogy az útválasztó vagy a hozzáférési pont DHCP funkciója engedélyezve van-e.
MEGJEGYZÉS
Gyári alapértelmezésként a <DHCP> és az <Automatikus IP-cím> funkciók egyaránt be vannak kapcsolva, vagyis a készülék automatikusan kapja meg az IP-címet.

A készülék és a számítógép IP-címének alhálózati címre vonatkozó része egyezik?

Ha az alhálózati címek nem egyeznek, a készülék és a számítógép IP-címének módosításával biztosítsa, hogy ezek egyezzenek.

Nem korlátozza a kommunikációt a tűzfal a számítógépen?

Ha az IP-címek vagy egy MAC-cím helytelenül vannak megadva, akkor nem fogja tudni elérni a készüléket. Ebben az esetben a kezelőpanelen kell az <IPv4-címszűrés>, <IPv6-címszűrés> vagy <MAC-cím szűrő> beállítást <Ki> értékre állítani.

A készülék kikapcsolásakor, majd visszakapcsolásakor a kommunikáció letiltásra kerül?

A készülék ki-, majd visszakapcsolásakor előfordulhat, hogy a készülék a korábban használt IP-címről eltérő IP-címet kap. A DHCP használata esetén kérje a hálózati rendszergazda segítségét, és végezze el az alábbi beállítások valamelyikét.
Állítsa a <DNS dinamikus frissítése> beállítást a <Be> lehetőségre a készüléken.
Úgy állítsa be a készüléket, hogy bekapcsoláskor mindig ugyanaz az IP-cím legyen kiosztva a számára.