> Drukowanie nie przebiega poprawnie > Jakość wydruku nie jest zadowalająca > Pojawiają się czarne plamy
5513-03J

Pojawiają się czarne plamy

Moduł utrwalający może być zabrudzony. Wyczyść moduł utrwalający.