> Drukowanie nie przebiega poprawnie > Jakość wydruku nie jest zadowalająca > Wydruki mają szary odcień
5513-03F

Wydruki mają szary odcień

Prawdopodobną przyczyną może być problem ze środowiskiem operacyjnym. Sprawdź poniższe.

Czy urządzenie jest zainstalowane w odpowiednim środowisku?

Zainstaluj urządzenie w odpowiednim miejscu.
Połóż kasetę z tonerem w odpowiednim miejscu na dwie do trzech godzin, a następnie ponów próbę drukowania. Może to pomóc w rozwiązaniu powyższego problemu. Jeśli problem nie ustępuje, wymienić zasobnik z tonerem.