> Drukowanie nie przebiega poprawnie > Jakość wydruku nie jest zadowalająca > Na spodniej stronie papieru widnieją smugi
5513-03K

Na spodniej stronie papieru widnieją smugi

Prawdopodobną przyczyną może być użycie nieprawidłowego papieru lub zabrudzenie modułu utrwalającego. Sprawdź poniższe.

Czy załadowano papier w mniejszym rozmiarze niż rozmiar określony w danych do drukowania?

Sprawdź, czy rozmiar papieru pasuje do rozmiaru papieru określonego w danych do drukowania.

Czy moduł utrwalający został wyczyszczony?

Wyczyść moduł utrwalający.

Gdy obraz półtonalny, taki jak fotografia, jest drukowany na małym arkuszu ciężkiego papieru, czy na papierze pojawiają się smugi?

Zmień wybrane ustawienia w opcji <Polep. utrw. dla grub. mał. pap.>. Wybór dla tej opcji ustawienia <Włącz> może rozwiązać problem.
UWAGA
Wybór ustawienia <Włącz> może spowodować zmniejszenie prędkości drukowania.