> Nie rozwiązano problemu > Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany
5513-045

Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany

Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon lub z działem telefonicznej pomocy technicznej firmy Canon.
WAŻNE
Nie należy samodzielnie demontować ani naprawiać urządzenia
Samodzielne naprawy lub demontaż urządzenia może skutkować utratą gwarancji.

Podczas kontaktu z firmą Canon

W przypadku kontaktowania się z firmą Canon należy przygotować następujące informacje:
Nazwa produktu (LBP228x / LBP226dw / LBP223dw)
Miejsce zakupu urządzenia
Szczegółowy opis problemu (np. jakie czynności wykonano i jaki był ich skutek)
Numer seryjny (umieszczony na etykiecie z tyłu urządzenia)
UWAGA
Sprawdzanie numeru seryjnego na panelu sterowania
Wybierz kolejno opcje <Monitor stanu> ( <Informacje o urządzeniu>/<Stan urządz.>  <Numer seryjny>.