> Drukowanie nie przebiega poprawnie > Jakość wydruku nie jest zadowalająca > Na wydrukach widoczne są smugi
5513-01E

Na wydrukach widoczne są smugi

Prawdopodobną przyczyną może być użycie nieprawidłowego papieru lub problem ze środowiskiem pracy. Sprawdź poniższe.

Czy używasz odpowiedniego papieru?

Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim.

Czy smugi pojawiają się w przypadku korzystania z urządzenia w środowisku o niskiej wilgotności?

Dla <Tryb niskiej wilgotności> ustaw <Włącz>.
UWAGA
W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> poziom zabarwienia może być słabszy albo nierównomierny, gdy urządzenie jest eksploatowane w środowisku o wysokiej wilgotności.

Czy urządzenie jest zainstalowane w środowisku, w którym występują nagłe i znaczące zmiany temperatury?

Gdy w środowisku, w którym zainstalowane jest urządzenie następuje nagła zmiana temperatury, zachodzi zjawisko kondensacji przyczyniające się do występowania zaników albo przebijania obrazów i tekstu. Jeżeli dla opcji <Tryb usuwania rosy> wybrano ustawienie <Włącz>, skondensowana ciecz wewnątrz urządzenia zostanie usunięta. Usuwanie skroplin może być przeprowadzane automatycznie z powodu zmiany temperatury.
WAŻNE
Podczas usuwania skroplin drukowanie może nie przebiegać prawidłowo, a z urządzenia mogą być wyprowadzane niezadrukowane arkusze.
W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> nie należy wyłączać urządzenia, aby funkcja usuwania skroplin mogła działać.
Jeśli wybierzesz ustawienie <Włącz>, nie można skonfigurować automatycznego wyłączenia.