> Drukowanie nie przebiega poprawnie > Jakość wydruku nie jest zadowalająca > Ton koloru jest nieprawidłowy
5513-01S

Ton koloru jest nieprawidłowy

Prawdopodobną przyczyną może być użycie nieprawidłowego papieru lub problem ze stroną papieru, na której ma znaleźć się wydruk. Sprawdź poniższe.

Czy używasz odpowiedniego papieru?

Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim.

Czy wydruk odbywa się na właściwej stronie papieru?

W przypadku niektórych rodzajów papieru jedna ze stron przeznaczona jest do druku, a druga nie. Jeżeli jakość wydruku jest niska, spróbuj wykonać wydruk na odwrotnej stronie papieru.