> Drukowanie nie przebiega poprawnie > Jakość wydruku nie jest zadowalająca > Wydruki są wyblakłe
5513-01J

Wydruki są wyblakłe

Prawdopodobną przyczyną może być użycie nieprawidłowego papieru lub ilość pozostałego toneru w zasobnikach jest niewielka. Sprawdź poniższe.

Czy używasz odpowiedniego papieru?

Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim. Określ również poprawne ustawienia formatu i typu papieru.

Czy używasz papieru zawierającego dużą ilość pyłu papierowego? (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Stosowanie papieru zawierającego dużą ilość pyłu papierowego może wiązać się z uzyskiwaniem wyblakłych bądź zasmużonych wydruków. Ustawienie opcji <Kor. zn. obr. przez pył pap.>/<Korekcja obrazu uszkodzon. pyłem papieru> na <Włącz> może rozwiązać problem.
UWAGA
Wybór ustawienia <Włącz> może spowodować zmniejszenie prędkości drukowania.

Czy wyblakłość albo nierówna gęstość wydruku jest zależna od rodzaju papieru albo warunków otoczenia?

Zmień wybrane ustawienia w opcji <Polepszenie utrwalania>. Zmiana trybu ustawienia może rozwiązać ten problem.
UWAGA
LBP664Cx / LBP663Cdw
Efekt poprawy jest lepiej widoczny w przypadku wyboru ustawienia <Tryb 2> aniżeli <Tryb 1>. Najpierw spróbuj użyć ustawienia <Tryb 1>.
Wybór bardziej intensywnego efektu poprawy może spowodować uzyskanie zwiniętych wydruków albo zmniejszenie prędkości wydruku.
LBP623Cdw / LBP621Cw
Jeśli wybierzesz <Włącz>, w pustych miejscach mogą pojawić się odbicia druku.

Czy korzystasz z urządzenia w środowisku o wysokiej wilgotności? (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Ustawienie opcji <Ogranicz utrw. plam tonera 2> na <Tryb 2> może rozwiązać problem.
UWAGA
Wybór ustawienia <Tryb 2> może sprawić, że wydruki będą się zwijać.

Czy urządzenie jest zainstalowane w środowisku, w którym występują nagłe i znaczące zmiany temperatury?

Gdy w środowisku, w którym zainstalowane jest urządzenie następuje nagła zmiana temperatury, zachodzi zjawisko kondensacji przyczyniające się do występowania zaników albo przebijania obrazów i tekstu. Jeżeli dla opcji <Tryb usuwania rosy> wybrano ustawienie <Włącz>, skondensowana ciecz wewnątrz urządzenia zostanie usunięta. Usuwanie skroplin może być przeprowadzane automatycznie z powodu zmiany temperatury.
WAŻNE
Podczas usuwania skroplin drukowanie może nie przebiegać prawidłowo, a z urządzenia mogą być wyprowadzane niezadrukowane arkusze.
W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> nie należy wyłączać urządzenia, aby funkcja usuwania skroplin mogła działać.
Jeśli wybierzesz ustawienie <Włącz>, nie można skonfigurować automatycznego wyłączenia.

Czy w zasobnikach z tonerem pozostało mało tonera?

Sprawdź ile toneru pozostało w zasobnikach z tonerem i wymień zasobniki z tonerem, jeśli to konieczne.
Niezależnie od wyświetlanego poziomu tonera, pojemnik z tonerem może osiągnąć końca okresu użytkowania ze względu na warunki otoczenia urządzenia i pogorszoną jakość materiałów we wkładzie. Wymień kasetę z tonerem.

Czy zaraz po wymianie zasobnika z tonerem wydruki są wyblakłe?

Zaraz po wymianie zasobników z tonerem na nowe wydruki mogą być wyblakłe. W takim wypadku wybór dla opcji <Red. niew. druk. po wym. kas.>/<Reduk. niewyraź. druk. po wymianie kas.> ustawienia <Włącz> może rozwiązać ten problem.
UWAGA
W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> omawiana opcja zadziała przy następnej wymianie zasobników z tonerem.
Po wymianie zasobnika z tonerem potrzeba trochę czasu, aby toner został równomiernie rozprowadzony wewnątrz zasobnika.