> Drukowanie nie przebiega poprawnie > Papier jest podawany nieprawidłowo > Wydruki są krzywe
5513-023

Wydruki są krzywe

Wydruki są krzywe, jeśli prowadnice zbyt mocno dociskają krawędzie papieru lub są od nich zbytnio oddalone. Upewnij się, że ustawienie prowadnic papieru odpowiada krawędziom papieru.