> Usuwanie zaciętego papieru > O zakleszczaniu się papieru > Zakleszczenia papieru w jednostce głównej
5513-008

Zakleszczenia papieru w jednostce głównej

Usuń zakleszczony papier zgodnie z procedurą odpowiednią dla miejsca, w którym nastąpiło zakleszczenie papieru.
LBP664Cx / LBP663Cdw
LBP623Cdw / LBP621Cw
 Taca wyprowadzająca/Strona tylna Zakleszczenia papieru w przedniej i tylnej części urządzenia (LBP664Cx / LBP663Cdw)
 Taca wyprowadzająca/Strona tylna Zakleszczenia papieru w przedniej i tylnej części urządzenia (LBP623Cdw / LBP621Cw)

Zakleszczenia papieru w przedniej i tylnej części urządzenia (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Jeśli zablokowanego papieru nie można usunąć delikatnie, nie należy robić tego na siłę. W takim przypadku należy przejść do następnego kroku.
1
Ostrożnie wyciągnij papier.
2
Otworzyć pokrywę tylną.
3
Ostrożnie wyciągnij papier.
4
Podnieś moduł dupleksowy.
5
Ostrożnie wyciągnij papier.
6
Zamknij pokrywę tylną.

Zakleszczenia papieru w przedniej i tylnej części urządzenia (LBP623Cdw / LBP621Cw)

Jeśli zablokowanego papieru nie można usunąć delikatnie, nie należy robić tego na siłę. W takim przypadku należy przejść do następnego kroku.
1
Ostrożnie wyciągnij papier.
2
Otworzyć pokrywę tylną.
LBP623Cdw
LBP621Cw
3
Ostrożnie wyciągnij papier.
LBP623Cdw
LBP621Cw
4
Zamknij pokrywę tylną.