> Inne problemy > Nie można wykonać zadań ze względu na brak pamięci
5513-026

Nie można wykonać zadań ze względu na brak pamięci

Zwiększ wolną przestrzeń w pamięci.
Jeśli drukowanie oczekuje na wykonanie, odczekaj do jego zakończenia.
Należy wydrukować lub usunąć niepotrzebne dane zapisane w pamięci.