> Typowe problemy > Urządzenie nie działa
5513-001

Urządzenie nie działa

Prawdopodobną przyczyną może być nieprawidłowe podłączenie kabla zasilającego lub działanie urządzenia w trybie uśpienia. Sprawdź poniższe.

Czy urządzenie jest włączone? Czy przewód zasilający jest podłączony?

Jeśli włączone urządzenie nie odpowiada, wyłącz je, sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony i włącz je ponownie.
Odłącz przewód zasilający od gniazdka oraz urządzenia i ponownie go podłącz.
Odłącz przewód zasilający od gniazdka i podłącz go do innego gniazdka.
Sprawdź, czy przewód zasilający doprowadza prąd. Zamień przewód zasilający na inny lub użyj woltomierza aby sprawdzić, czy przewód nie jest uszkodzony.

Czy przed chwilą włączono urządzenie?

Należy zaczekać chwilę, aż urządzenie zostanie uruchomione.

Czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone?

Sprawdź, czy wymienione przewody zostały poprawnie podłączone. Zachowaj ostrożność, aby nie poplątać portów.
Port USB (do podłączenia urządzenia USB)
Port USB (połączenie z komputerem)
Port LAN

Czy włączono funkcję trybu uśpienia?

Włączone urządzenie nieużywane przez określony czas przechodzi w tryb uśpienia zapewniający oszczędność energii. Korzystanie z urządzenia nie jest wtedy możliwe. Aby wyjść z trybu uśpienia, naciśnij przycisk z symbolem .