> Problemy z siecią > Nie można połączyć się z udostępnioną drukarką
5513-00K

Nie można połączyć się z udostępnioną drukarką

Sprawdź, czy urządzenie wyświetla się wśród udostępnionych drukarek w sieci, w tym i serwerze wydruku.
Jeśli nie jest wyświetlone, skontaktuj się z administratorem sieci albo serwera.