> Problemy z siecią > Nie wiem jaki adres IP jest ustawiony
5513-00F

Nie wiem jaki adres IP jest ustawiony

Adres IP urządzenia można sprawdzić postępując następująco.

Wyświetlanie ustawień IPv4

<Monitor stanu> ( <Informacje o sieci>  <IPv4>  Wybierz ustawienie do wyświetlenia  Sprawdź ustawienia

Wyświetlanie ustawień IPv6

<Monitor stanu> ( <Informacje o sieci>  <IPv6>  Wybierz ustawienie do wyświetlenia  Sprawdź ustawienia