> Problemy z kopiowaniem > Na papierze brak wydruku
5513-018

Na papierze brak wydruku

Sprawdź stan zasobników z tonerem.

Czy zasobniki z tonerem są zainstalowane prawidłowo?

Załóż ponownie zasobniki z tonerem.

Czy którykolwiek zasobnik z tonerem osiągnął datę przydatności do użycia?

Należy sprawdzić ilość toneru pozostałego w zasobnikach z tonerem.