> Problemy z kopiowaniem > Drukowanie jest za wolne
5513-016

Drukowanie jest za wolne

Prawdopodobną przyczyną może być niewielka ilość dostępnej pamięci. Sprawdź poniższe.
UWAGA
Następujące zjawiska zaliczane są do charakterystycznych dla urządzenie i tym samym nie oznaczają one wystąpienia problemów.
Wydrukowanie pierwszej strony zajmuje trochę czasu.
Prędkość drukowania może być wolniejsza w zależności od orientacji załadowanego papieru. Jeśli to możliwe zmień orientację papieru.
Po długotrwałej sesji drukowania lub drukowaniu na wąskim papierze prędkość drukowania spada lub drukowanie zostaje wstrzymane, aby temperatura jednostki głównej powróciła do normalnej bądź możliwe było dostosowanie jakości obrazu.
Zaczekaj chwilę, jeśli drukowanie zostało wstrzymane. Gdy dostosowywanie zakończy się, drukowanie zostanie wznowione.

Czy używasz funkcji Zabezpieczony wydruk?

Jeśli używasz funkcji Zabezpieczony wydruk, zaleca się ustawić <Użyj Bezp. drukow.> na <Wyłącz>.