> Problemy z połączeniem USB > Włączenie urządzenia powoduje włączenie komputera
5513-013

Włączenie urządzenia powoduje włączenie komputera

Sytuacja taka może wystąpić w środowisku, w którym Mac i to urządzenie połączone są ze sobą przewodem USB.
Odłącz przewód USB, a następnie włącz urządzenie. Podłączenie za pośrednictwem huba USB może rozwiązać problem.