> Ja nevar izdrukāt pareizi > Drukāšanas rezultāti ir neapmierinoši > Nevar nolasīt izdrukāto svītrkodu
5512-03L

Nevar nolasīt izdrukāto svītrkodu

Iespējams, ka mazu svītrkodu vai svītrkodu ar biezām līnijām nevar nolasīt.
Palieliniet svītrkodu.
Ja svītrkoda līnijas ir perpendikulāras papīra izvades virzienam, pagrieziet attēlu par 90 grādiem, lai līnijas būtu paralēlas papīra izvades virzienam.
Ja pēc iepriekš minēto darbību veikšanas problēma joprojām pastāv, nomainiet režīmu, izmantojot printera draivera režīmu [Barcode Adjustment Mode]. Uzlabojumu efektivitāte būs vismazākā, ja izmantosit režīmu [Mode 1], un vislielākā, ja izmantosit režīmu [Mode 5]. Mēģiniet regulēt, sākot ar režīmu [Mode 1].
Cilne [Finishing]  [Advanced Settings]  [Barcode Adjustment Mode]  Izvēlieties režīmu
PIEZĪME
Jo lielāka uzlabojumu efektivitāte, jo mazāks būs drukāšanas blīvums.
Atkarībā no printera draivera iestatījumiem režīms [Barcode Adjustment Mode] var netikt parādīts. Informāciju par to, kā to parādīt, skatiet atbilstošo draiveru lietošanas rokasgrāmatās tiešsaistes rokasgrāmatu tīmekļa vietnē.
Ja ir norādīts režīms [Barcode Adjustment Mode], iestatījums <Izplūduša attēla labošana> ir atspējots. Turklāt, ja norādīsit režīmu [Mode 4] vai [Mode 5], drukāšana būs lēnāka.