> Ja nevar izdrukāt pareizi > Drukāšanas rezultāti ir neapmierinoši > Izdrukas ir pelēcīgas
5512-03F

Izdrukas ir pelēcīgas

Iespējams, pastāv problēma ar darbības vidi. Mēģiniet veikt tālāk norādītās darbības.

Vai iekārtā ir uzstādīta piemērotā vidē?

Uzstādiet iekārtu piemērotā vietā.
Novietojiet tonera kasetni tam piemērotā vietā divas līdz trīs stundas, un pēc tam mēģiniet atkārtoti veikt drukāšanu. Iespējams, tas atrisinās problēmu. Ja problēma nepazūd, nomainiet tonera kasetni.