> Ziņojumi un kļūdu kodi > Katram ziņojumam atbilstošās darbības
5512-02A

Katram ziņojumam atbilstošās darbības

Skatiet tālāk sniegto informāciju, lai noskaidrotu katram ziņojumam atbilstošos cēloņus un risinājumus.
Displejā tiek parādīts ziņojums par neiespējamu darbību, jo drukāšanas laikā radusies kļūda vai atmiņa ir aizpildīta.
Iespējams, tiek lietota kasetne, kas nav Canon vai ir viltojums. Nevar pareizi parādīt atlikušo tintes daudzumu kasetnē.
Nevar analizēt autentifikācijas servera sertifikātu.
Nevar atrast piekļuves punktu.
Nav iespējams drukāt. Iespējams, ievietota ne Canon vai viltota kasetne.
Nevar drukāt saņemšanas datus.
Nevar atpazīt attēlu.
Kasetnes sakaru kļūda, nevar drukāt. Iespējams, tiek lietota kasetne, kas nav Canon vai ir viltojums.
Kas. darbm. beigas Ieteicams nomainīt.
Kasetnes sakaru kļūda. Iespējams, tiek lietota kasetne, kas nav Canon vai ir viltojums.
Kasetnes savienojuma kļūda. Nav iespējams drukāt. Iespējams, ievietota ne Canon vai viltota kasetne.
Mainiet autentifikācijas paroli.
Pārbaudiet autentifikācijas iestatījumus.
Nevarēja savienot.
Nevarēja savienot. Pārbaudiet PSK iestatījumus.
Nevarēja savienot. Ierīce restartēsies.
Nevarēja savienot. Sasniegts maksimālais piekļuves punktam pievienojamo ierīču skaits./Nevarēja savienot. Jau ir maks. skaits piekļuves punktam
Nevarēja savienot Ērtā savienojuma režīmā, izmantojot personālo datoru. Ierīce tiks restartēta.
Nevarēja savienot, izmantojot bezvadu LAN. Izslēdziet un ieslēdziet galveno strāvas padevi, pēc tam vēlreiz konfigurējiet iestatījumus.
Nevarēja savienot, izmantojot WPS. Mirkli uzgaidiet, pēc tam vēlreiz konfigurējiet iestatījumus.
Nevarēja noteikt nevienu savienojumu no bezvadu ierīcēm.
Nevarēja veikt tīrīšanu.
Nevarēja autorizēt atvērtu sistēmu. Pārbaudiet WEP iestatījumus./Nevarēja aut.atvērtu sistēmu. Pārbaudiet WEP iestatījumus.
Nevarēja autorizēt koplietošanas atslēgu. Pārbaudiet WEP iestatījumus./Nevarēja autorizēt kopliet. atslēgu. Pārb. WEP iestat.
Tiešais savienojums ir pārtraukts.
Ērtā savienojuma režīms, izmantojot personālo datoru, pārtraukts taimauta dēļ. Ierīce tiks restartēta./Ērtais sav. no dat. pārtr. Taimauts. Ierīce tiks restart.
Kasetnes darbmūža beigas.
Google mākoņdrukas autentifikāc. kļūda
Google mākoņdrukas sakaru kļūda
Google mākoņdruka nav pieejama. Serv.aut.kļ.
Google mākoņdruka nav pieejama. Serv.sak.kļ.
Ievadīts nepareizs rakstzīmju skaits/nederīgas rakstzīmes.
Taustiņslēgs ir iespējots.
Iev. papīru.
Zems kasetnes uzpildes līmenis
Atm. pilna. Sk. kļūdu ar stat. pārr. taust.
Atm. pilna. Apstrād. drošās druk. darbus.
Atmiņa ir pilna (Drošā druka)
Atmiņa ir pilna (Izlaist kļūdu)
Atmiņa ir pilna.
Drukāšana no atmiņas ierīces ir ierobežota.
Nav papīra
Adresāts neatbild.
Resursdators neatbild./Resursdators neatbild.
Iestrēdzis papīrs.
Iest. un ievietotā papīra izm. neatbilstība
Sagatavojiet kasetni.
Drukāšana ir ierobežota.
Iestatiet pareizu autentifikācijas informāciju.
Iestatiet informāciju, kas nepieciešama autentifikācijai.
Nesakrīt izm./iestat.
Autentifikācijas servera sertifikātam ir beidzies derīguma termiņš.
Autentifikācijas servera sertifikāts nav pareizs.
Atmiņa ir pilna.
Ievadīto rakstzīmju skaits nav pareizs, vai ir izmantotas nederīgas rakstzīmes.
WEP atslēga ir nepareizi iestatīta. Pārbaudiet WEP iestatījumus.
Lietojiet attālo interfeisu, lai iestatītu autentifikācijai nepieciešamo informāciju./Liet.attālo interf., lai iestat. autent. informāciju.