> Ja nevar izdrukāt pareizi > Drukāšanas rezultāti ir neapmierinoši > Parādās plankumi
5512-01W

Parādās plankumi

Iespējams, ir netīrs fiksēšanas bloks.
Notīriet fiksēšanas bloku.
Ja pēc fiksēšanas bloka tīrīšanas problēma netiek novērsta, problēmu var mēģināt novērst, iestatot opciju <Samaz. tonera fiks. traipu 1> pozīcijā <Ieslēgt>.
PIEZĪME
Ja iestatīsit opciju pozīcijā <Ieslēgt>, drukāšana var būt palēnināta.