> Ja nevar izdrukāt pareizi > Drukāšanas rezultāti ir neapmierinoši > Izdrukas ir nedaudz iekrāsotas
5512-01R

Izdrukas ir nedaudz iekrāsotas

Iespējams, tonera kasetnēs atlikušais daudzums tuvojas beigām. Mēģiniet veikt tālāk norādītās darbības.

Vai baltās zonas ir nedaudz iekrāsotas?

Mainiet iestatījuma <Novērst miglu> vērtību. Problēmu var mēģināt novērst, iestatot opciju pozīcijā <Ieslēgt>. 
PIEZĪME
Ja iestatīsit opciju pozīcijā <Ieslēgt>, drukāšanas blīvums var būt mazāks.

Vai tonera kasetnē atlikušais daudzums tuvojas beigām?

Pārbaudiet, cik daudz tonera ir atlicis kasetnēs, un, ja nepieciešams, nomainiet tonera kasetnes.
Neatkarīgi no parādītā tonera līmeņa tonera kasetnes ekspluatācijas laiks var būt beidzies iekārtas apkārtējās vides dēļ un tādēļ, ka kasetnes materiāli ir nolietoti. Nomainiet tonera kasetni.