> Ja nevar izdrukāt pareizi > Drukāšanas rezultāti ir neapmierinoši > Izdruku malās ir traipi
5512-01C

Izdruku malās ir traipi

Iespējams, nav izmantots piemērots papīrs vai ir radusies problēma ar piemales iestatījumiem. Mēģiniet veikt tālāk norādītās darbības.

Vai lietojat atbilstošu papīru?

Pārbaudiet, kāds papīrs tiek izmantots, un aizstājiet to ar atbilstošu papīru. Iestatiet pareizi arī papīra formātu un veidu.

Vai drukājat datus bez piemalēm?

Šāda problēma rodas, ja printera draiverī ir iestatīta drukāšana bez piemalēm. Pārliecinieties, vai drukājamajā dokumentā ir piemales.
[Cilne Finishing]  [Advanced Settings]  [Expand Print Region and Print]  [Off]

Vai traipi uz izdrukām rodas nepārtrauktas drukāšanas laikā? (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Šī parādība var rasties, ja nepārtrauktās drukāšanas režīmā drukājat uzdevumus, kuros ietverti daudzi attēli ar pustoņiem*. Mainiet iestatījumu <Automātiska fiks. bloka tīrīšana> vai <Regulāri tīrīt fiks. bloku>/<Regulāri tīrīt fiksācijas bloku>. Iestatot <Automātiska fiks. bloka tīrīšana>, jūs varat konfigurēt automātiskas fiksēšanas bloka tīrīšanas veikšanu, lai novērstu traipus. Ja iestatāt augstāku līmeni iestatījumam <Regulāri tīrīt fiks. bloku>/<Regulāri tīrīt fiksācijas bloku>, palielinās regulārās tīrīšanas biežums.
*Pustoņi tiek izmantoti tabulu šūnās, grafikos, prezentācijas materiālu fonā, fotoattēlos un citos gadījumos.
PIEZĪME
Vienmēr, kad tīrīšana tiek veikta ar funkciju <Automātiska fiks. bloka tīrīšana>, tiek izvadīta papīra loksne.
Ja iestatāt augstāku līmeni iestatījumam <Regulāri tīrīt fiks. bloku>/<Regulāri tīrīt fiksācijas bloku>, samazinās drukāšanas ātrums.
Ja pēc iestatījuma <Regulāri tīrīt fiks. bloku>/<Regulāri tīrīt fiksācijas bloku> maiņas simptomi neuzlabojas vai ja nevēlaties iestatīt funkciju <Automātiska fiks. bloka tīrīšana>, veiciet darbību <Notīriet fiksācijas bloku (samaziniet papīra aizmug. traipu daudzumu)>/<Tīrīt fiks.bloku (Sam. aizm. p. traipus)>.
PIEZĪME
Šī darbība būs efektīvāka, ja tā tiks veikt aptuveni vienu stundu pēc iepriekšējās drukāšanas sesijas pabeigšanas.