> Ja nevar izdrukāt pareizi > Drukāšanas rezultāti ir neapmierinoši > Uz papīra otras puses ir traipi
5512-01X

Uz papīra otras puses ir traipi

Iespējams, netiek izmantots piemērots papīrs vai fiksēšanas bloks ir netīrs. Mēģiniet veikt tālāk norādītās darbības.

Vai iekārtā ir ievietots papīrs, kas mazāks par drukāšanas datos norādīto?

Pārliecinieties, vai papīra formāts atbilst drukāšanas datos norādītajam.

Vai fiksēšanas bloks ir iztīrīts?

Notīriet fiksēšanas bloku.

Vai traipi uz izdrukām rodas nepārtrauktas drukāšanas laikā? (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Šī parādība var rasties, ja nepārtrauktās drukāšanas režīmā drukājat uzdevumus, kuros ietverti daudzi attēli ar pustoņiem*. Mainiet iestatījumu <Automātiska fiks. bloka tīrīšana> vai <Regulāri tīrīt fiks. bloku>/<Regulāri tīrīt fiksācijas bloku>. Iestatot <Automātiska fiks. bloka tīrīšana>, jūs varat konfigurēt automātiskas fiksēšanas bloka tīrīšanas veikšanu, lai novērstu traipus. Ja iestatāt augstāku līmeni iestatījumam <Regulāri tīrīt fiks. bloku>/<Regulāri tīrīt fiksācijas bloku>, palielinās regulārās tīrīšanas biežums.
*Pustoņi tiek izmantoti tabulu šūnās, grafikos, prezentācijas materiālu fonā, fotoattēlos un citos gadījumos.
PIEZĪME
Vienmēr, kad tīrīšana tiek veikta ar funkciju <Automātiska fiks. bloka tīrīšana>, tiek izvadīta papīra loksne.
Ja iestatāt augstāku līmeni iestatījumam <Regulāri tīrīt fiks. bloku>/<Regulāri tīrīt fiksācijas bloku>, samazinās drukāšanas ātrums.
Ja pēc iestatījuma <Regulāri tīrīt fiks. bloku>/<Regulāri tīrīt fiksācijas bloku> maiņas simptomi neuzlabojas vai ja nevēlaties iestatīt funkciju <Automātiska fiks. bloka tīrīšana>, veiciet darbību <Notīriet fiksācijas bloku (samaziniet papīra aizmug. traipu daudzumu)>/<Tīrīt fiks.bloku (Sam. aizm. p. traipus)>.
PIEZĪME
Šī darbība būs efektīvāka, ja tā tiks veikt aptuveni vienu stundu pēc iepriekšējās drukāšanas sesijas pabeigšanas.