> Ja nevar izdrukāt pareizi > Drukāšanas rezultāti ir neapmierinoši > Ir redzami balti plankumi
5512-01U

Ir redzami balti plankumi

Iespējams, nav izmantots piemērots papīrs vai ir radusies problēma ar darba vidi. Mēģiniet veikt tālāk norādītās darbības.

Vai izmantojat papīru, kas ir uzsūcis mitrumu?

Aizstājiet to ar atbilstošu papīru.

Vai lietojat atbilstošu papīru?

Pārbaudiet, kāds papīrs tiek izmantots, un aizstājiet to ar atbilstošu papīru.

Vai iekārta ir uzstādīta vidē, kur gaisa temperatūra strauji un krasi mainās?

Ja vidē, kur ir uzstādīta iekārta, gaisa temperatūra strauji mainās, rodas kondensāts, kas var padarīt attēlus un tekstu blāvu vai izplūdušu. Ja opciju <Kondensāta samazināšanas režīms> iestatīsit pozīcijā <Ieslēgt>, tiks noņemts iekārtas iekšpusē esošais kondensāts. Kondensāta noņemšana var notikt automātiski temperatūras izmaiņu dēļ.
SVARĪGI!
Kondensāta noņemšanas laikā drukāšana, iespējams, netiks veikta pareizi un var tikt izvadīts neapdrukāts papīrs.
Ja iestatīsit opciju pozīcijā <Ieslēgt>, iekārtai ir jābūt pastāvīgi ieslēgtai, lai saglabātu kondensāta noņemšanas efektu.
Ja izvēlaties iespēju <Ieslēgt>, iestatījums Automātiskā izslēgšanās (Auto Shutdown) tiek atspējots.

Vai, veicot divpusējo drukāšanu, uz papīra vadošās malas rodas krāsu zudums? (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Veicot divpusējo drukāšanu uz plāna papīra, papīra aizmugurē uz vadošās malas var rasties krāsu zudums. Problēmu var mēģināt novērst, iestatot opciju <Labot tukš. pap. lapas aizm.>/<Labot tukšumu pap. lapas aizmugurē> pozīcijā <Ieslēgt>.
PIEZĪME
Ja iestatīsit opciju pozīcijā <Ieslēgt>, var tikt ietekmēta drukāšanas kvalitāte.

Vai uz papīra vadošās malas rodas krāsu zudums? (LBP623Cdw / LBP621Cw)

Veicot drukāšanu uz plāna papīra, uz papīra vadošās malas var rasties krāsu zudums. Problēmu var mēģināt novērst, iestatot opciju <Tukšuma labošana> pozīcijā <Ieslēgt>.
PIEZĪME
Ja iestatīsit opciju pozīcijā <Ieslēgt>, izdrukas var būt blāvas.

Vai drukāšanas blīvums ir nevienmērīgs un tā dēļ uz izdrukām rodas ūdens pilieniem līdzīgs raksts?

Problēmu var mēģināt novērst, iestatot opciju <Sam. ūdens pilienu rakstu>/<Atmest shēmas novēršanu> pozīcijā <Ieslēgt>.
PIEZĪME
Ja iestatīsit opciju pozīcijā <Ieslēgt>, var tikt ietekmēta drukāšanas kvalitāte.

Vai tonera kasetnē atlikušais daudzums tuvojas beigām?

Pārbaudiet, cik daudz tonera ir atlicis kasetnēs, un, ja nepieciešams, nomainiet tonera kasetnes.
Neatkarīgi no parādītā tonera līmeņa tonera kasetnes ekspluatācijas laiks var būt beidzies iekārtas apkārtējās vides dēļ un tādēļ, ka kasetnes materiāli ir nolietoti.