> Ziņojumi un kļūdu kodi > Katram ziņojumam atbilstošās darbības
5512-004

Katram ziņojumam atbilstošās darbības

Skatiet tālāk sniegto informāciju, lai noskaidrotu katram ziņojumam atbilstošos cēloņus un risinājumus.
Displejā tiek parādīts ziņojums par neiespējamu darbību, jo drukāšanas laikā radusies kļūda vai atmiņa ir aizpildīta.
Iespējams, tiek lietota kasetne, kas nav Canon vai ir viltojums. Nevar pareizi parādīt atlikušo tintes daudzumu kasetnē.
Melnbaltā drukāšana ir ierobežota. Ir pieejama tikai krāsu drukāšana./Melnbaltā drukāšana ir ierobežota. Ir pieejama tikai krāsu drukāšana.
Melnā kasetne ir sasn. darbmūža beigas.
Nevar analizēt autentifikācijas servera sertifikātu.
Nevar atrast piekļuves punktu.
Nav iespējams drukāt. Iespējams, ievietota ne Canon vai viltota kasetne.
Nevar drukāt saņemšanas datus.
Nevar atpazīt attēlu.
Kasetnes sakaru kļūda, nevar drukāt. Iespējams, tiek lietota kasetne, kas nav Canon vai ir viltojums.
Kasetnes sakaru kļūda. Iespējams, tiek lietota kasetne, kas nav Canon vai ir viltojums.
Kasetnes savienojuma kļūda. Nav iespējams drukāt. Iespējams, ievietota ne Canon vai viltota kasetne.
Mainiet autentifikācijas paroli.
Pārbaudiet autentifikācijas iestatījumus.
Krāsu drukāšana ir ierobežota. Ir pieejama tikai melnbaltā drukāšana.
Nevarēja savienot.
Nevarēja savienot. Pārbaudiet PSK iestatījumus.
Nevarēja savienot. Ierīce restartēsies.
Nevarēja savienot. Sasniegts maksimālais piekļuves punktam pievienojamo ierīču skaits./Nevarēja savienot. Sasniegts maks. piekļuves punktam pievien. ierīču sk.
Nevarēja savienot Ērtā savienojuma režīmā, izmantojot personālo datoru. Ierīce tiks restartēta.
Nevarēja savienot, izmantojot bezvadu LAN. Izslēdziet un ieslēdziet galveno strāvas padevi, pēc tam vēlreiz konfigurējiet iestatījumus.
Nevarēja savienot, izmantojot WPS. Mirkli uzgaidiet, pēc tam vēlreiz konfigurējiet iestatījumus.
Nevarēja noteikt nevienu savienojumu no bezvadu ierīcēm.
Nevarēja veikt tīrīšanu.
Nevarēja veikt labošanu.
Nevarēja autorizēt atvērtu sistēmu. Pārbaudiet WEP iestatījumus./Nevarēja autorizēt atvērtu sistēmu. Pārbaudiet WEP iestatījumus.
Nevarēja autorizēt koplietošanas atslēgu. Pārbaudiet WEP iestatījumus./Nevarēja autorizēt kopliet. atslēgu. Pārbaudiet WEP iestatījumus.
Ciāna kasetne ir sasn. darbmūža beigas.
Tiešais savienojums ir pārtraukts.
Ērtā savienojuma režīms, izmantojot personālo datoru, pārtraukts taimauta dēļ. Ierīce tiks restartēta./Ērtais sav. no dat. pārtr. Taimauts. Ierīce tiks restart.
Kasetnes darbmūža beigas./Kasetnes darbm. beigas
Google mākoņdrukas autentifikāc. kļūda
Google mākoņdrukas sakaru kļūda
Google mākoņdruka nav pieejama. Serv.aut.kļ.
Google mākoņdruka nav pieejama. Serv.sak.kļ.
Ievadīts nepareizs rakstzīmju skaits/ nederīgas rakstzīmes.
Taustiņslēgs ir iespējots.
Iev. papīru.
Zems kasetnes uzpildes līmenis
Madžentas kas. ir sasn. darbmūža beigas.
Atm. pilna. Sk. kļūdu ar stat. pārr. taust.
Atm. pilna. Apstrād. drošās druk. darbus.
Atmiņa ir pilna (Drošā druka)
Atmiņa ir pilna (Izlaist kļūdu)
Atmiņa ir pilna.
Atmiņas ierīce ir ierobežota.
Drukāšana no atmiņas ierīces ir ierobežota.
Nav papīra
Adresāts neatbild.
Resursdators neatbild./Resursdators neatbild.
Iestrēdzis papīrs.
Iest. un ievietotā papīra izm. neatbilstība
Sagatavojiet kasetni.
Sagatavojiet melno kasetni.
Sagatavojiet ciāna kasetni.
Sagatavojiet madžentas kasetni.
Sagatavojiet dzelteno kasetni.
Drukāšana ir ierobežota.
Iestatiet pareizu autentifikācijas informāciju.
Iestatiet informāciju, kas nepieciešama autentifikācijai.
Nesakrīt izm./iestat.
Autentifikācijas servera sertifikātam ir beidzies derīguma termiņš.
Autentifikācijas servera sertifikāts nav pareizs.
Atmiņa ir pilna.
Ievadīto rakstzīmju skaits nav pareizs, vai ir izmantotas nederīgas rakstzīmes.
WEP atslēga ir nepareizi iestatīta. Pārbaudiet WEP iestatījumus.
Lietojiet attālo interfeisu, lai iestatītu autentifikācijai nepieciešamo informāciju./Liet.attālo interf., lai iestat. autent. informāciju.
Dzeltenās kas. ir sasn. darbmūža beigas.