> Bieži sastopamas problēmas > Kļūdas indikators deg nepārtraukti vai mirgo
5512-002

Kļūdas indikators deg nepārtraukti vai mirgo

Ja rodas kļūda, nepārtraukti deg vai mirgo kļūdas indikators. Mēģiniet veikt tālāk norādītās darbības.

Vai papīrs ir ievietots pareizi?

Pārbaudiet, vai papīrs ir ievietots pareizi.

Vai ir iestrēdzis papīrs?

Pārbaudiet, vai nav iestrēdzis papīrs. Ja iestrēgst papīrs, ekrānā tiek parādīts ziņojums. Lai izņemtu iestrēgušo papīru, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Vai ekrānā tiek rādīts kāds ziņojums?

Ja rodas problēma, ekrānā tiek parādīts ziņojums. Pārbaudiet ziņojumā ieteiktos novēršanas pasākumus.

Restartējiet iekārtu.

Izslēdziet iekārtu, pagaidiet vismaz 10 sekundes un iekārtu atkal ieslēdziet.
PIEZĪME
Ja problēma ir novērsta, kļūdas indikators izslēdzas un displejā atkal ir redzams pamatfunkciju ekrāns. Ja kļūdu nevar novērst, sazinieties ar vietējo pilnvaroto Canon izplatītāju vai Canon palīdzības dienestu.