> Ar tīklu saistītas problēmas > Nav zināma iestatītā IP adrese
5512-00F

Nav zināma iestatītā IP adrese

IP adresi var pārbaudīt, izmantojot tālāk aprakstīto procedūru.

IPv4 iestatījumu apskate

<Statusa pārr.> ( <Tīkla informācija>  <IPv4>  Izvēlieties skatāmo iestatījumu  Pārbaudiet iestatījumus

IPv6 iestatījumu apskate

<Statusa pārr.> ( <Tīkla informācija>  <IPv6>  Izvēlieties skatāmo iestatījumu  Pārbaudiet iestatījumus