> Kai negalite tinkamai spausdinti > Sulankstytas arba susiraitęs popierius > Popierius sulankstytas
5511-03S

Popierius sulankstytas

Gali būti, kad popierius įdėtas netinkamai arba naudojamas netinkamas popierius. Patikrinkite šiuos elementus:

Ar popierius tinkamai įdėtas?

Jei popierius viršija kiekio ribos liniją arba yra įdėtas įstrižai, jis gali glamžytis.

Ar naudojate drėgmės prisigėrusį popierių?

Pakeiskite tinkamu popieriumi.

Ar ši problema įvyksta spausdinant ant paprasto popieriaus, ar ant plono popieriaus?

Pakeiskite <Popieriaus raukšlių taisymas> parametrus. Nustačius į <Įjungta> problema gali būti išspręsta.
PASTABA
Pasirinkus <Įjungta>, spaudiniai gali būti neryškūs arba sumažėti spausdinimo sparta.

Ar naudojate tinkamą popierių?

Patikrinkite naudojamą popierių ir pakeiskite tinkamu popieriumi.