> Pranešimai ir klaidų kodai > Klaidos kodų šalinimas
5511-02C

Klaidos kodų šalinimas

Toliau rasite kiekvieno klaidos kodo galimas priežastis ir sprendimus.
Jei klaida įvyksta dėl nesėkmingo spausdinimo arba jei negalite išsiųsti arba gauti internetinės faksogramos, atitinkamas trijų skaitmenų formato klaidos kodas rodomas ataskaitoje arba užduoties žurnalo ekrane.

Nuo 001 iki 099

#037
#099

Nuo 401 iki 499

#408

Nuo 701 iki 799

#701
#752
#753
#766

Nuo 801 iki 899

#802
#810
#816
#818
#819
#820
#821
#822
#827
#829
#852
#853
#861
#863

Nuo 901 iki 999

#934
#995