> Įstrigusio popieriaus šalinimas > Apie įstrigusį popierių > Popieriaus strigtys popieriaus stalčiuje
5511-02K

Popieriaus strigtys popieriaus stalčiuje

Išimkite įstrigusį popierių atsižvelgdami į procedūrą, taikomą konkrečiai popieriaus strigties vietai.
Universalusis dėklas Popieriaus strigtys universaliajame dėkle
Popieriaus stalčius Popieriaus strigtys popieriaus stalčiuje

Popieriaus strigtys universaliajame dėkle

Jei dėkle yra įdėta popieriaus, pirmiausia jį išimkite. Jei išimti įstrigusio popieriaus lengvai ištraukti nepavyksta, netraukite jo jėga, bet atlikite kitoje vietoje įstrigusio popieriaus ištraukimo veiksmą, nurodytą pranešimu.
1
Atsargiai ištraukite popierių.
2
Įdėkite popieriaus.
3
Pasirinkite <Taip>, jei ekrane rodomas pranešimas <Ar išimtas visas įstrigęs popierius?>.
PASTABA
Kol vis dar rodomas pranešimas
Popierius gali būti užstrigęs kitose vietose. Patikrinkite kitas vietas ir pašalinkite užstrigusį popierių.

Popieriaus strigtys popieriaus stalčiuje

Jei išimti įstrigusio popieriaus lengvai ištraukti nepavyksta, netraukite jo jėga, bet atlikite kitoje vietoje įstrigusio popieriaus ištraukimo veiksmą, nurodytą pranešimu.
1
Ištraukite popieriaus stalčių.
SVARBU
Laikydami abiem rankomis atsargiai ištraukite popieriaus stalčių. Kitaip stalčių galite išmesti, jei jis išslys per lengvai, ir sugadinti.
2
Atsargiai ištraukite popierių.
Jei prijungtas papildomas kasetinis tiekimo modulis, atsargiai ištraukite popierių tokiu pat būdu.
3
Uždarykite popieriaus stalčių.
4
Pasirinkite <Taip>, jei ekrane rodomas pranešimas <Ar išimtas visas įstrigęs popierius?>.
PASTABA
Kol vis dar rodomas pranešimas
Popierius gali būti užstrigęs kitose vietose. Patikrinkite kitas vietas ir pašalinkite užstrigusį popierių.