> Kai negalite tinkamai spausdinti > Netenkina spaudinių kokybė > Ant spaudinių matosi dėmės
5511-01E

Ant spaudinių matosi dėmės

Gali būti, kad naudojamas netinkamas popierius arba kilo naudojimo aplinkos parametrų problemų. Patikrinkite šiuos elementus:

Ar naudojate tinkamą popierių?

Patikrinkite naudojamą popierių ir pakeiskite tinkamu popieriumi.

Ar dėmės atsiranda spausdinant mažo drėgnumo aplinkoje?

Nustatykite <Žemo drėgnio režimas> kaip <Įjungta>.
PASTABA
Nustačius <Įjungta>, naudojant aparatą drėgnoje aplinkoje gali būti mažesnis arba nevienodas spausdinimo tankis.

Ar patalpoje, kurioje naudojamas aparatas, greitai pakinta temperatūra?

Jeigu patalpoje, kurioje naudojamas aparatas, greitai pakinta temperatūra, vyksta drėgmės kondensavimasis, todėl vaizdas gali būti neryškus ar išsiliejęs. Jeigu <Rasos efekto šalinimo režimas> nustatytas į <Įjungta>, bus pašalinta aparato viduje susikaupusi drėgmė. Dėl temperatūros pokyčių gali būti automatiškai atliekamas kondensuotos drėgmės šalinimas.
SVARBU
Kol atliekamas kondensuotos drėgmės šalinimas, spausdinimas gali būti atliekamas netinkamai ir gali būti pateikiami tušti spaudiniai.
Nustačius <Įjungta>, būtina palikti aparatą įjungtą, kad būtų tinkamai pašalinta susikaupusi drėgmė.
Jei nustatysite į <Įjungta>, automatinio išjungimo parametras bus išjungtas.