> Kai negalite tinkamai spausdinti > Netenkina spaudinių kokybė > Spaudiniai tampa lengvai spalvoti
5511-01R

Spaudiniai tampa lengvai spalvoti

Gali būti, kad liko mažai dažomųjų miltelių kasetėse. Patikrinkite šiuos elementus:

Ar baltos sritys šiek tiek suteptos dažais?

Pakeiskite <Apsauga nuo pajuodavimo> parametrą. Nustačius į <Įjungta> problema gali būti išspręsta. 
PASTABA
Jeigu nustatoma <Įjungta>, spausdinimo tankis gali būti mažesnis.

Ar dažomųjų miltelių kasetėje esantis likutis senka?

Patikrinkite, kiek liko dažomųjų miltelių kasetėje, ir pakeiskite dažomųjų miltelių kasetes, jei reikia.
Neatsižvelgiant į rodomą dažomųjų miltelių lygį, gali būti pasibaigęs kasetės naudojimo laikas dėl aparato aplinkos sąlygų ir suprastėjusios kasetės medžiagų būsenos. Pakeiskite dažomųjų miltelių kasetę.