> Kai negalite tinkamai spausdinti > Netenkina spaudinių kokybė > Kita popieriaus pusė yra dėmėta
5511-01X

Kita popieriaus pusė yra dėmėta

Gali būti, kad naudojamas netinkamas popierius arba nešvarus fiksavimo blokas. Patikrinkite šiuos elementus:

Ar įdėjote popierių, kurio formatas mažesnis, nei spausdinamų duomenų?

Patikrinkite ir įsitikinkite, kad popieriaus formatas atitinka spausdinamų duomenų dydį.

Ar nuvalėte fiksavimo bloką?

Nuvalykite fiksavimo bloką.

Ar atliekant nepertraukiamą spausdinimą spaudiniai sutepami? (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Tai gali pasireikšti nepertraukiamai spausdinant spausdinimo užduotis, kuriose yra daug vaizdų su pustoniais*. Pakeiskite <Automatišk. valyti fiksavimo mazgą> arba <Regul. valyti fiksavimo mazgą>/<Reguliariai valyti fiksavimo mazgą> parametrą. Nustatant <Automatišk. valyti fiksavimo mazgą> galima konfigūruoti, kad būtų atliekamas automatinis fiksavimo bloko valymas siekiant išvengti sutepimo. Jeigu nustatysite <Regul. valyti fiksavimo mazgą>/<Reguliariai valyti fiksavimo mazgą> į aukštesnį lygį, bus padidintas reguliaraus valymo dažnumas.
*Pustoniai naudojami lentelių langeliuose, diagramose, pristatymų medžiagos fonuose, nuotraukose ir t. t.
PASTABA
Kiekvieną kartą atliekant valymą naudojant <Automatišk. valyti fiksavimo mazgą>, išvedamas popieriaus lapas.
Nustačius <Regul. valyti fiksavimo mazgą>/<Reguliariai valyti fiksavimo mazgą> į didesnį lygį, sumažės spausdinimo sparta.
Jeigu požymiai nesumažėja pakeitus parametrą <Regul. valyti fiksavimo mazgą>/<Reguliariai valyti fiksavimo mazgą>, arba jeigu nenorite nustatyti <Automatišk. valyti fiksavimo mazgą>, atlikite <Valyti fiksavimo mazgą (sumažinti tepimą kitoje popieriaus pusėje)>/<Reg. val. fiks. mazgą (sum. tep. kt. p.)>.
PASTABA
Ši operacija bus efektyvesnė, jeigu atliekama maždaug po pusvalandžio užbaigus ankstesnį spausdinimo seansą.