> Kai negalite tinkamai spausdinti > Netenkina spaudinių kokybė > Spaudiniai išblukę
5511-01J

Spaudiniai išblukę

Gali būti, kad naudojamas netinkamas popierius arba liko mažai dažomųjų miltelių kasetėse. Patikrinkite šiuos elementus:

Ar naudojate tinkamą popierių?

Patikrinkite naudojamą popierių ir pakeiskite tinkamu popieriumi. Taip pat nustatykite tinkamus popieriaus formato ir tipo parametrus.

Ar naudojate dulkėtą popierių? (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Naudojant dulkėtą popierių spaudiniai gali būti neryškūs arba brūkšniuoti. Nustačius <Kor. vaiz., sugad. pop. dulk.>/<Koreguoti vaizdą, sugadintą pop. dulkių> į <Įjungta> problema gali būti išspręsta.
PASTABA
Nustačius į <Įjungta> gali sumažėti spausdinimo sparta.

Ar spaudinys išblukęs ar nevienodo tankio atsižvelgiant į popieriaus tipą ar aplinkos sąlygas?

Pakeiskite <Fiksavimo gerinimas> parametrus. Pakeitus režimo parametrą gali pavykti išspręsti šią problemą.
PASTABA
LBP664Cx / LBP663Cdw
Pagerėjimas akivaizdesnis naudojant <2 režimas>, o ne <1 režimas>. Iš pradžių išbandykite <1 režimas>.
Nustačius dar didesnį pagerinimą, spaudiniai gali būti susiraitę arba gali pailgėti spausdinimo trukmė.
LBP623Cdw / LBP621Cw
Nustačius <Įjungta> tuščiose srityse gali būti matomi šešėliniai vaizdai.

Ar naudojate aparatą aplinkoje, pasižyminčioje dideliu drėgnumu? (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Nustačius <Mažinti dažų tepimą 2> į <2 režimas> problema gali būti išspręsta.
PASTABA
Jeigu nustatoma <2 režimas>, spaudiniai gali būti susiraitę.

Ar patalpoje, kurioje naudojamas aparatas, greitai pakinta temperatūra?

Jeigu patalpoje, kurioje naudojamas aparatas, greitai pakinta temperatūra, vyksta drėgmės kondensavimasis, todėl vaizdas gali būti neryškus ar išsiliejęs. Jeigu <Rasos efekto šalinimo režimas> nustatytas į <Įjungta>, bus pašalinta aparato viduje susikaupusi drėgmė. Dėl temperatūros pokyčių gali būti automatiškai atliekamas kondensuotos drėgmės šalinimas.
SVARBU
Kol atliekamas kondensuotos drėgmės šalinimas, spausdinimas gali būti atliekamas netinkamai ir gali būti pateikiami tušti spaudiniai.
Nustačius <Įjungta>, būtina palikti aparatą įjungtą, kad būtų tinkamai pašalinta susikaupusi drėgmė.
Jei nustatysite į <Įjungta>, automatinio išjungimo parametras bus išjungtas.

Ar dažomųjų miltelių kasetėje esantis likutis senka?

Patikrinkite, kiek liko dažomųjų miltelių kasetėje, ir pakeiskite dažomųjų miltelių kasetes, jei reikia.
Neatsižvelgiant į rodomą dažomųjų miltelių lygį, gali būti pasibaigęs kasetės naudojimo laikas dėl aparato aplinkos sąlygų ir suprastėjusios kasetės medžiagų būsenos. Pakeiskite dažomųjų miltelių kasetę.

Ar spaudiniai tapo išblukę iškart pakeitus dažomųjų miltelių kasetę?

Pakeitus dažomųjų miltelių kasetes naujomis spaudiniai gali būti neryškūs. Tokiu atveju nustačius <Mažinti Ner.spausd. pak. kas.>/<Mažinti neryškų spausd. pakeitus kasetę> į <Įjungta> problema gali būti išspręsta.
PASTABA
Nustačius <Įjungta>, parametras taps efektyvus kitą kartą pakeitus dažomųjų miltelių kasetes.
Pakeitus kasetes turi praeiti tam tikras laikotarpis, kad dažomieji milteliai būtų vienodai paskirstyti kasetės viduje.