> Pranešimai ir klaidų kodai > Veiksmai gavus kiekvieną pranešimą
5511-004

Veiksmai gavus kiekvieną pranešimą

Toliau rasite kiekvieno klaidos pranešimo galimas priežastis ir sprendimus.
Jeigu operacijų negalima atlikti dėl spausdinimo metu įvykstančių klaidų arba per mažo atminties kiekio, ekrane rodomas pranešimas.
Galbūt naudojama padirbta arba ne „Canon“ kasetė. Negalima teisingai rodyti dažų kiekio kasetėje.
Nespalvotas spausdinimas apribotas. Galimas tik spalvotas spausdinimas./Nesplv. spausd. draudž. Leidž. tik spalv. spausdin.
Baigėsi juodų d. kasetės ekspl. laikas.
Nepavyksta išanalizuoti autentifikavimo serverio sertifikato.
Nepavyksta rasti prieigos taško.
Spausdinti negalima. Galėjo būti įdėta ne „Canon” arba padirbta kasetė.
Nepavyksta išspausdinti priimtų duomenų.
Nepavyksta atpažinti vaizdo.
Kasetės ryšio klaida. Negalima spausdinti. Galbūt naudojama ne „Canon“ arba padirbta kasetė.
Kasetės ryšio klaida Gal naudojama padirbta ar ne „Canon“ kasetė.
Kasetės ryšio klaida. Spausdinti negalima. Galėjo būti įdėta ne „Canon” arba padirbta kasetė.
Pakeiskite autentifikavimo slaptažodį.
Patikrinkite autentifikavimo parametrus.
Spalvotas spausdinimas apribotas. Galimas tik nespalvotas spausdinimas.
Prisijung. nepavyko.
Prisijungti nepavyko. Patikrinkite PSK parametrus.
Prisijungti nepavyko Įrenginys bus paleistas iš naujo.
Prisijungti nepavyko. Pasiektas didžiausias leistinas įrenginių, kurie gali prisijungti prie prieigos taško, skaičius./Prisij. nepavyko. Pasiektas didž. įt., gal. prisij. prie prieig. taško, sk.
Prisijungti naudojant paprastą prisijungimą kompiuteriu nepavyko. Įrenginys bus paleistas iš naujo.
Nepavyko prisijungti per belaidį LAN. IŠJUNKITE ir vėl ĮJUNKITE pagrindinį maitinimą, tada dar kartą sukonfigūruokite parametrus.
Nepavyko prisijungti naudojant WPS. Truputį palaukite ir sukonfigūruokite parametrus dar kartą.
Nepavyko aptikti jokių belaidžių įtaisų prisijungimo.
Nepavyko išvalyti.
Nepavyko ištaisyti.
Nepavyko autentifikuoti atviros sistemos. Patikrinkite WEP parametrus./Nepavyko atlikti atviros sistemos aut. Patikrinkite WEP parametr.
Nepavyko autentifikuoti bendrinamo rakto. Patikrinkite WEP parametrus./Nepavyko atlikti bendrinamo klavišo autent. Patikrinkite WEP parametr.
Baigėsi žydrų d. kasetės ekspl. laikas.
Tiesioginis prijungimas nutrauktas.
Paprastas prisijungimas kompiuteriu baigėsi, nes baigėsi skirtasis laikas Įrenginys bus paleistas iš naujo./Papr.pris.PC baig., nes baig.skir.laik., įr.bus pal. iš n.
Kasetės eksp. laik. pabaiga./Kas. eksp. laik. pab.
„Google“ spausd. iš deb. autentifik. klaida
„Google“ spausdinimo iš debes. ryšio klaida
„Google“ sp. iš deb. negal. Serv. aut. kl.
„Google“ s. iš deb. neg. Serv. ryš. klaida
Netinkamas simbolių skaičius arba įvesti netinkami simboliai.
Klavišų blokavimas įjungtas.
Įdėkite pop.
Mažas kasetės lygis
Baigėsi purpur. d. kasetės ekspl. laikas.
Atm. pilna. Žr. klaid. pasp. būs. ekr. mygt.
Atm. pilna. Apdorokite saugiojo spausd. užd.
Atmintis pilna (Saugusis spausdinimas)
Atmintis pilna (praleisti klaidą)
Atmintis pilna.
Atmintinė apribota.
Spausdinimas iš atmintinės apribotas.
Nėra popieriaus
Adresatas neatsako.
Pagrindinis kompiuteris neatsako./Pagrindinis kompiuteris neatsako.
Įstrigo popierius.
Popieriaus formato ir parametrų neatitiktis
Paruoškite kasetę.
Paruoškite juodų dažų kasetę.
Paruoškite žydrų dažų kasetę.
Paruoškite purpurinių dažų kasetę.
Paruoškite geltonų dažų kasetę.
Spausdinimas apribotas.
Nustatykite tinkamą autentifikavimo informaciją.
Nustatykite būtinąją autentifikavimo informaciją.
Form./param.neatitikt.
Baigėsi autentifikavimo serverio sertifikato galiojimo laikas.
Netinkamas autentifikavimo serverio sertifikatas.
Atmintis pilna.
Netinkamas simbolių skaičius arba įvesti netinkami simboliai.
WEP raktas netinkamai nustatytas. Patikrinkite WEP parametrus.
Būtinąją autentifikavimo informaciją įveskite naudodami nuotolinio naudotojo sąsają./Būtinąją autentif. informaciją įveskite per nuot. vart. sąs.
Baigėsi geltonų d. kasetės ekspl. laikas.