> Įprastos problemos > Aparatas neveikia
5511-001

Aparatas neveikia

Gali būti, kad netinkamai prijungtas maitinimo laidas ar kabeliai arba aparatas veikia budėjimo režimu. Patikrinkite šiuos elementus:

Ar aparatas įjungtas? Ar įjungtas maitinimo laidas?

Jei aparatas įjungtas, bet nereaguoja, jį išjunkite, patikrinkite, ar tinkamai prijungtas maitinimo laidas, ir vėl įjunkite.
Atjunkite maitinimo laidą nuo lizdo ir aparato, tada prijunkite iš naujo.
Atjunkite maitinimo laidą nuo lizdo, tada prijunkite prie kito lizdo.
Patikrinkite, ar maitinimo laidu tiekiama elektros energija. Pakeiskite maitinimo laidą kitu arba naudodami voltmetrą patikrinkite, ar laidas nesugadintas.

Ar aparatas įjungtas ką tik?

Šiek tiek palaukite, kol aparatas pradės veikti.

Ar visi kabeliai tinkamai prijungti?

Patikrinkite, ar visi šie kabeliai tinkamai prijungti. Nesupainiokite kabelių lizdų.
USB prievadas (skirtas USB įrenginiui prijungti)
USB prievadas (kompiuteriui prijungti)
LAN prievadas

Ar suaktyvintas budėjimo režimas?

Jei aparato tam tikrą laiką nenaudosite, bus įjungtas budėjimo režimas energijai taupyti ir negalėsite jo naudoti. Norėdami išjungti budėjimo režimą, paspauskite mygtuką, pažymėtą  žyme.