> Tinklo problemos > Priemonė „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) nerodoma.
5511-00E

Priemonė „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) nerodoma.

Gali būti, kad naudojami netinkami tinklo parametrai arba atitinkamoms funkcijoms taikomi apribojimai. Patikrinkite šiuos elementus:
Gali būti, kad nėra tinklo ryšio. Taip pat patikrinkite toliau nurodytus elementus.

Ar įjungti visi būtini priemonės „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) naudojimo parametrai?

Patikrinkite, ar <Naudoti HTTP> ir <Nuot. naud. sąs. naud.> nustatyti į <Įjungta>.

Ar naudojate tarpinį serverį?

Jei naudojate įgaliotąjį serverį, įtraukite aparato IP adresą į žiniatinklio naršyklės įgaliotojo serverio parametrų dialogo lange esantį sąrašą [Išimtys] (adresai, kurie nenaudoja įgaliotojo serverio).