> USB ryšio problemos > Nepavyksta užmegzti ryšio naudojant USB jungtį
5511-012

Nepavyksta užmegzti ryšio naudojant USB jungtį

Gali būti, kad netinkamai prijungtas USB kabelis arba pasirinktas netinkamas prievadas. Patikrinkite šiuos elementus:

Ar tinkamai prijungtas USB kabelis?

Patikrinkite kabelio abiejų galų jungtis: tą, kuri prijungta prie aparato ir tą, kuri prijungta prie kompiuterio.
Plokščia jungtis: Prijunkite prie kito USB prievado kompiuteryje.
Kvadratinė jungtis: Prijunkite prie aparato USB prievado.
Pakeiskite USB kabelį. Jei naudojate ilgą USB kabelį, pakeiskite jį trumpu.
Jei naudojate USB šakotuvą, prijunkite aparatą tiesiogiai prie savo kompiuterio naudodami USB kabelį. Jeigu ryšio užmegzti nepavyksta tik naudojant USB šakotuvą, kreipkitės į USB šakotuvo gamintoją.

Ar pasirinkote tinkamą prievadą?

Patikrinkite prievado parametrus.
Jeigu nėra prievado, kurį galėtumėte naudoti, arba nesate tikri, iš naujo įdiekite spausdintuvo tvarkyklę. Iš naujo diegiant spausdintuvo tvarkyklę, tinkamas prievadas sukuriamas automatiškai.

Ar tinkamai veikia kompiuterio USB prievadas?

Kompiuterį ir aparatą paleiskite iš naujo. Jeigu kompiuteryje yra keli USB prievadai, prijunkite USB kabelį prie kito USB prievado.