> Poruke i kodovi pogrešaka > Protumjere za svaku poruku
550Y-02A

Protumjere za svaku poruku

Provjerite sljedeće da biste pronašli moguće uzroke i rješenja za svaku poruku.
Na zaslonu će se pojaviti poruka kada operaciju nije moguće izvršiti jer se tijekom ispisa pojavljuje pogreška ili je memorija puna.
Moguće je da je u upotrebi ne-Canon uložak ili krivotvoreni uložak. Količina u ulošku ne može se ispravno prikazati.
Certifikat autentikacijskog poslužitelja ne može se analizirati.
Nije moguće pronaći pristupnu točku.
Ispis nije moguć. Umetnuti uložak nije Canonov ili je krivotvoren.
Ispis RX podataka nije moguć.
Nije moguće prepoznati sliku.
Kom. pogr. uloška Ispis nije moguć Moguće je da se koristi uložak koji nije Canonov ili je krivotvoren.
Istekao rok traj. ul. Preporuč. se zamjena.
Kom. pogr. uloška Moguće je da se koris. krivotvor. uložak ili ul. koji nije Canonov.
Greška u komunikaciji s uloškom. Ispis nije moguć. Umetnuti uložak nije Canonov ili je krivotvoren.
Promijenite zaporku za provjeru autentičnosti.
Provjerite postavke provjere autentičnosti.
Povezivanje neuspješno.
Povez. neuspješno. Provjerite postavke PSK.
Povezivanje neuspješno. Uređaj se pon. pokr.
Povez. neuspješno. Dosegnut je maksimalan broj uređaja koji se mogu povezati s pristupnom točkom./Povezivanje neusp. Dosegnut je maks. br.pov. s pris. toč.
Lagano povezivanje putem računala neuspješno. Uređaj će se ponovno pokrenuti.
Povezivanje putem bežičnog LAN-a nije uspjelo. ISKLJUČITE pa UKLJUČITE glavno napajanje pa konfigurirajte postavke ponovno.
Povezivanje putem WPS-a nije uspjelo. Pričekajte trenutak pa konfigurirajte postavke ponovno.
Nije bilo moguće otkriti veze s bežičnim uređajima.
Čišćenje se nije moglo izvršiti.
Provjeru autentičnosti otvorenog sustava nije moguće izvesti. Provjerite postavke WEP./Provjera autentičn. otv. sus. nije mog. Provjer. post. WEP.
Provjeru autentičnosti zajedničkog ključa nije moguće izvesti. Provjerite postavke WEP./Aut. zaj. ključa nije moguće izvesti Provjer. post. WEP.
Okončano izravno povezivanje.
Lagano povezivanje putem računala završeno zbog isteka vremena Uređaj će se ponovno pokrenuti./Lag. pov. putem rač. zav. zbog isteka vr. Ur. će se pon. pok.
Istekao rok trajanja uloška.
Pogreška provj. aut. usluge Google Cloud Print
Pogreška komunikacije usluge Google Cloud Print
Google Cl. Print nije dost. Pog. aut. posl.
Google Cl. Print nije dost. Pogr. kom. posl.
Unesen je netočan broj znakova/uneseni su nevažeći znakovi.
Omogućeno zaključavanje tipki.
Umetnite pap.
Niska razina u ulošku
Mem. pop. Provj. pogr. pogr. tipk. Nad. stat.
Memorija puna. Obradi-te zaštićeno ispisiv.
Mem. popunjena (Zaštićeno ispisivanje)
Memorija popunjena (Zanemari pogrešku)
Memorija je popunjena.
Ispis s memorijskog medija je ograničen.
Nema papira
Nema odgovora s odredišta.
Glavno računalo ne odgovara./Glavno računalo ne odgovara.
Papir zaglavljen.
Post. pap. i form. umet. pap. ne podud. se
Pripremite uložak.
Ispisivanje je ograničeno.
Podesite točne informacije za provjeru autentičnosti.
Podesite informacije potrebne za provjeru autentičnosti.
Vel./pos. se razlik.
Certifikat autentikacijskog poslužitelja istekao je.
Certifikat autentikacijskog poslužitelja netočan je.
Memorija je popunjena.
Broj unesenih znakova je netočan ili se koriste nevažeći znakovi.
Ključ WEP nije ispr. postav. Provjerite postavke WEP.
Informacije potrebne za autentikaciju podesite s udalj. UI./Informacije potrebne za autentikaciju po-desite s udalj. UI.