> Kada ne možete ispravno ispisivati > Rezultati ispisa nisu zadovoljavajući > Pojavljuju se mrlje
550Y-01W

Pojavljuju se mrlje

Jedinica za fiksiranje možda je prljava.
Očistite jedinicu za fiksiranje
Ako se čišćenjem jedinice za fiksiranje problem ne riješi, postavku <Smanji zamrljanje tonera 1> postavite na <Uključ.>.
NAPOMENA
Ako postavite na <Uključ.>, ispis može biti sporiji.