> Kada ne možete ispravno ispisivati > Rezultati ispisa nisu zadovoljavajući > Ispisi su svijetle boje
550Y-01R

Ispisi su svijetle boje

Mogući uzrok može biti da u spremnicima ponestaje tonera. Provjerite sljedeće.

Imaju li bijela područja svijetlu boju?

Promijenite postavku za <Sprječavanje zamag.>. Ako postavite na <Uključ.>, mogli biste riješiti problem. 
NAPOMENA
Ako ste postavili na <Uključ.>, gustoća ispisa možda bude svjetlija.

Ponestaje li tonera u spremnicima?

Provjerite preostalu količinu tonera u spremnicima te po potrebi zamijenite spremnike tonera.
Bez obzira na prikazanu razinu tonera, možda je prošao je vijek trajanja spremnika tonera zbog okruženja uređaja i smanjenja kvalitete materijala u spremniku. Zamijenite Spremnik tonera.