> Problemi s bežičnom LAN vezom > Niste sigurni koji SSID ili mrežni ključ bežičnog usmjerivača ili pristupne točke koristiti
550Y-00W

Niste sigurni koji SSID ili mrežni ključ bežičnog usmjerivača ili pristupne točke koristiti

SSID ili mrežni ključ provjerite na sljedeći način.
Provjerite možete li se SSID pronaći na bežičnom usmjerivaču, pristupnog točki ili njihovoj ambalaži.