> Uobičajeni problemi > Indikator pogreške svijetli neprekidno ili trepće
550Y-002

Indikator pogreške svijetli neprekidno ili trepće

Ako dođe do pogreške, indikator pogreške svijetli neprekidno ili trepće. Provjerite sljedeće.

Je li papir pravilno umetnut?

Provjerite je li papir ispravno umetnut.

Je li došlo do zaglavljivanja papira?

Provjerite je li došlo do zaglavljivanja papira. Ako se papir zaglavi, poruka se prikazuje na zaslonu. Slijedite upute na zaslonu da biste uklonili zaglavljeni papir.

Je li na zaslonu prikazana neka poruka?

Ako dođe do problema, poruka se prikazuje na zaslonu. Provjerite protumjere predložene u poruci.

Ponovno pokrenite uređaj.

Isključite uređaj pa pričekajte barem deset sekundi prije nego ga ponovno uključite.
NAPOMENA
Kada se problem riješi, indikator pogreške se isključuje, a zaslon vraća na zaslon glavnog izbornika. Ako se pogreška ne riješi, obratite se lokalnom ovlaštenom Canon distributeru ili Canonovoj službi za podršku.