> Sporočila in kode napak > Rešitve za posamezno kodo napake
5517-02C

Rešitve za posamezno kodo napake

Spodaj preverite morebitne vzroke in rešitve za posamezne kode napak.
Če pride do napake (če tiskanje ne uspe ali če ne morete poslati ali prejeti I-faksa), se na zaslonu s poročilom ali z dnevnikom opravil prikaže ustrezna koda napake v obliki trimestne številke.

Od 001 do 099

#037
#099

Od 401 do 499

#408

Od 701 do 799

#701
#752
#753
#766

Od 801 do 899

#802
#810
#816
#818
#819
#820
#821
#822
#827
#829
#852
#853
#861
#863

Od 901 do 999

#934
#995