> Sporočila in kode napak > Ukrepi za posamezno sporočilo
5517-02A

Ukrepi za posamezno sporočilo

Spodaj preverite morebitne vzroke in rešitve za posamezna sporočila.
Če postopka ni mogoče izvesti zaradi napake med tiskanjem ali pomanjkanja prostora v pomnilniku, se na zaslonu prikaže sporočilo.
Morda je uporabljena ponarejena kartuša ali kartuša drugega proizvajalca. Količine v kartuši ni mogoče pravilno prikazati.
Analiza potrdila overovitvenega strežnika ni mogoča.
Dostopne točke ni mogoče najti.
Tiskanje ni mogoče. Vstavljena je kartuša, ki je ni izdelal Canon ali je ponarejena.
Tiskanje SPR podatkov ni mogoče.
Slike ni mogoče prepoznati.
Napaka kom. s kart. Tiskanje ni mogoče. Morda je uporabljena kartuša drugega proizvajalca ali ponarejena kartuša.
Konec živ. dobe kart. Priporočena zamenjava.
Napaka v komunikaciji s kartušo Morda je uporabljena ponarejena kartica ali kartica drugega proizvajalca.
Napaka v komunikaciji kartuš. Tiskanje ni mogoče. Vstavljena je kartuša, ki je ni izdelal Canon ali je ponarejena.
Spremenite geslo za overovitev.
Preverite nastavitve za overovitev.
Povezave ni bilo mogoče vzpostaviti.
Povezave ni bilo mogoče vzpostaviti. Preverite nastavitve PSK.
Povezave ni bilo mogoče vzpost. Napr. se bo zn. zag.
Povezave ni bilo mogoče vzpostaviti. Doseženo je največje število brezžičnih naprav, ki jih je mogoče povezati z dostopno točko./Pov. ni bilo mogoče vzpost. Najv. štev. pov. z dost. t. dos.
Povezava po postopku enostavne povezave prek računalnika ni uspela. Naprava se bo znova zagnala.
Povezave prek omrežja LAN ni bilo mogoče vzpostaviti. Izklopite in vklopite glavno napajanje, nato znova konfigurirajte nastavitve.
Povezave prek sistema WPS ni bilo mogoče vzpostaviti. Počakajte trenutek, nato znova konfigurirajte nastavitve.
Zaznati ni bilo mogoče nobene povezave brezžične naprave.
Čiščenja ni bilo mogoče izvesti.
Overovitve odprtega sistema ni bilo mogoče izvesti. Preverite nastavitve WEP./Prev. pris. odprtega sis. ni bilo mogoče. Preverite nast. WEP.
Overovitve ključa v skupni rabi ni bilo mogoče izvesti. Preverite nastavitve WEP./Prev. pris. ključa v skupni rabi ni mog. Preverite nast. WEP.
Neposredna povezava prekinjena.
Enostavna povezava prek računalnika je potekla. Naprava se bo znova zagnala./Enost. pov. prek rač je potekla. Napr. se bo znova zagnala.
Konec življenjske dobe kartuše.
Napaka overovitve stor. Google Tiskanje v oblaku
Napaka komunikacije stor. Google Tiskanje v oblaku
Google Tisk. v obl. ni na vol. Nap. pr. st.
Google Tisk. v obl. ni na vol. Nap. st. kom.
Nepravilno število vnesenih znakov/uporabljeni so neveljavni znaki.
Zaklepanje tipkovnice je omogočeno.
Vstavite papir.
Skoraj prazna kartuša
Pomn. poln. Prev. nap. s klj. za nadz. stanj.
Pomn. poln. Obdelajte zašč. post. tiskanja.
Pomnilnik poln (Zaščiteni izpis)
Pomnilnik poln (Preskoči napako)
Pomnilnik je poln.
Tiskanje s pomnilniškega medija ni dovoljeno.
Ni papirja
Ni odgovora od prejemnika.
Ni odziva gostitelja./Ni odziva gostitelja.
Papir se je zagozdil.
Velikost in nastavitve papirja se ne ujem.
Pripravite kartušo.
Tiskanje ni dovoljeno.
Nastavite pravilne podatke za overovitev.
Nastavite podatke, ki so potrebni za overovitev.
Neskl. vel. pap/nast.
Potrdilo za overovitveni strežnik je poteklo.
Potrdilo za overovitveni strežnik je nepravilno.
Pomnilnik je poln.
Število vnesenih znakov je nepravilno ali so uporabljeni neveljavni znaki.
Ključ WEP ni pravilno nastavljen. Preverite nastavitve WEP.
Uporabite oddaljeni uporabniški vmesnik za nastavitev podatkov, potrebnih za overovitev./Uporabite daljinski UI za nast. podatkov potrebnih za over.