> Odpravljanje zastojev papirja > O zastojih papirja
5517-02H

O zastojih papirja

Če se papir zagozdi, se na zaslonu prikaže <Papir se je zagozdil.>. Pritisnite <Naprej> (), da prikažete preproste rešitve.
Če postopkov na zaslonu ne razumete, v naslednjih poglavjih poiščite rešitve za zastoje papirja.
Večnamenski podstavek/kaseta za papir Zastoji papirja v viru papirja
Izhodni pladenj Zastoji papirja v glavni enoti
Notranjost Zastoji papirja v glavni enoti
Vodilo za obojestransko tiskanje Zastoji papirja v glavni enoti
Zadnja stran Zastoji papirja v glavni enoti
POMEMBNO
Ko odstranjujete zagozdeni papir, naprave ne izklopite
Če napravo izklopite, se izbrišejo podatki, ki jih tiskate.
Če se papir raztrga
Odstranite vse koščke papirja, da se ne zagozdijo.
Če se papir pogosto zagozdi
S svežnjem papirja potrkajte po ravni površini, da poravnate robove, preden ga naložite v napravo.
Preverite, ali papir ustreza napravi.
Preverite, ali so v napravi ostali koščki zagozdenega papirja.
Zagozdenega papirja ne vlecite iz naprave na silo.
Če papir odstranite na silo, lahko poškodujete dele. Če papirja ne morete odstraniti, se obrnite na lokalnega pooblaščenega prodajalca ali telefonsko pomoč družbe Canon. Če težave ni mogoče odpraviti