> Druge težave > Opravil ni mogoče izvesti zaradi pomanjkanja pomnilniškega prostora
5517-042

Opravil ni mogoče izvesti zaradi pomanjkanja pomnilniškega prostora

Povečajte nezaseden pomnilniški prostor.
Če se v čakalni vrsti nahaja postopek izpisovanja, počakajte, da se zaključi.
Natisnite ali izbrišite nepotrebne podatke, shranjene v pomnilniku.