> Če ne morete pravilno izpisovati > Rezultati tiskanja niso zadovoljivi > Pojavijo se pike
5517-01W

Pojavijo se pike

Fiksirna enota je morda umazana.
Očistite fiksirno enoto.
Če s čiščenjem fiksirne enote ne odpravite težave, jo boste morda odpravili tako, da možnost <Zmanj. fiks. mad. ton. 1> nastavite na <Vklopi>.
OPOMBA
Če izberete <Vklopi>, bo tiskanje morda počasnejše.