> Če ne morete pravilno izpisovati > Rezultati tiskanja niso zadovoljivi > Natisi postanejo rahlo obarvani
5517-01R

Natisi postanejo rahlo obarvani

Možen vzrok so lahko izpraznjene kartuše s tonerjem. Preverite naslednje.

Ali so bela območja rahlo obarvana?

Spremenite nastavitev za <Prepreč. zameglitev>. Težavo boste morda odpravili tako, da to možnost nastavite na <Vklopi>. 
OPOMBA
Če izberete <Vklopi>, bo gostota tiskanja morda svetlejša.

Ali v kartuši s tonerjem zmanjkuje tonerja?

Preverite preostalo količino tonerja v kartušah s tonerjem in po potrebi zamenjajte kartuše s tonerjem.
Ne glede na prikazano raven tonerja je kartuša s tonerjem morda dosegla konec svoje življenjske dobe zaradi okoljskih pogojev naprave in propadlega materiala v kartuši. Zamenjajte kartušo s tonerjem.